Om SummIT 2017 – Smart Society


> Hvilke teknologier kommer til at tegne fremtidens smarte samfund – og hvordan kan du udnytte disse teknologier i din virksomhed og produkter/services?

> Hvordan vil du udvikle produkter og services, som ikke blot udnytter de mange nye digitale muligheder – men som også er eftertragtede blandt kunder og forbrugere i fremtidens smarte byer og smarte samfund?

> Hvilken betydning får en fremtidig smart infrastruktur inden for fx energiforsyning, transport, logistik, fiberforbindelse og meget mere for din virksomhed og omsætning?

 

Smart Society skaber nye løsninger på kendte og fremtidige udfordringer i forhold til at bo, arbejde og leve i samfundet.

Kom med til SummIT 2017  og få hands-on-viden om forretningsmulighederne og potentialerne i Smart Society, som allerede på nuværende tidspunkt er en stadig større del af samfundet.

SummIT 2017: Smart Society afholdes af innovationsnetværket InfinIT, som samler virksomheder og forskere inden for innovativ anvendelse af IT.

 

Praktisk information:

 

Dato: 6. september 2017
Sted: DGI-byen i København
Tid: 08.30-16.00
Pris: Gratis. No-show gebyr ved udeblivelse eller afbud efter 5. september 2017 kl. 12.00: 500 kr. ex. moms
Tilmelding: Tilmelding til SummIT 2017 er nu lukket.

 Keynote speakere

Liselotte Lyngsø, Future Navigator

Konferencier

Liselotte Lyngsøe fra Future Navigator har en uforlignelig evne til at formidle mentale billeder der får dig til at opleve fremtiden og de spørgsmål den stiller. Samtidig inspirerer hun folk til at se frem mod nye fælles mål og ikke mindst: giver redskaberne til at nå dem.

  Andreas Ekström

  Keynote Speaker

  Andreas Ekström beskriver sig selv som en “digital futurist” og kommentator på den digitale revolution – og han er en af Sveriges mest eftertragtede talere. Han blev i 2015 udnævnt til Speaker of the Year, og hans TEDtalk om Google er set af mere end 1 mio. mennesker på verdensplan.

   Christian Ohlendorff Knudsen

   Keynote speaker

   Christian Ohlendorff Knudsen er uddannet datamatiker – og så er han blandt kandidaterne til Mars Ones første koloniseringsmission til Mars. Han har samlet viden om rummet og specielt Mars via flere kurser fra bl.a. EPFL, det tekniske universitet i Schweiz, samt adskillige Mars-relaterede eksperimenter med bl.a. melorme og dyrkning af grøntsager i simuleret Marsjord.

    Kim Guldstrand Larsen, direktør, InfinIT, og professor ved Institut for Datalogi, Aalborg Universitet

    Kim Guldstrand Larsen

    I sit nyeste foredrag "Seven Ways to Own the World" tager Anders Ekström fat på de syv største og vigtigste fremtidsspørgsmål for det digitale samfund. Han sætter fokus på syv udfordringer eller uløste problemer, som har det til fælles, at de indebærer ENORME muligheder for såvel samfund som mennesker og virksomheder - hvis vi håndterer dem på den rigtige måde.

    InfinIT-forskere giver deres bud på, hvilke teknologier der kommer til at karakterisere vores hverdag i fremtiden

    Vanessa Carpenter, ph.d.-studerende, AAU København, Technology Experience Designer, IdemoLab, DELTA: "Hvorfor vælge mellem menneske og maskine? Lad os gå efter et kompromis!"

    Vanessa Carpenter udfordrer status quo og har fokus på det legesyge og kreative i sin mission for at skabe meningsfyldte oplevelser. Hun er ph.d.-studerende ved Aalborg Universitet København på Det Tekniske Fakultet for IT og Design og arbejder som Technology Experience Designer ved IdemoLab, DELTA hvor hun hjælper startups, SMV'er, medicinalvirksomheder og andre store virksomheder med at udvikle smarte produkter. Hendes ph.d.-afhandling undersøger, hvordan man designer med fokus på meningsfuldhed i udviklingen af smarte produkter.    Jan Madsen, professor, DTU: "The Internet of BioNano-Things"

    IoT – Internet of Things – er en af kerneteknologierne i forhold til at opfylde det fulde potentiale for Industri 4.0. IoT er blevet mulig via den eksponentielle vækst i computerkraft, lagringskapacitet og kommunikationsbåndbredde, der understøttes af Moores Lov. Indtil nu har fokus primært været på at udvikle værktøjer til håndtering og kontrol af vores makroverden – smart produktion, smarte byer og smart sundhedsvæsen – for blot at nævne nogle få. Men hvad vil der ske, når vi er i stand til at overvåge og kontrollere på nano-skala? Internet-of-Bio-NanoThings vil muliggøre systemer som sensor- og aktuatornetværk indvendig i vores kroppe samt miljøkontrol af giftige stoffer og forurening. Dette er et koncept, som udgør et paradigmeskift for arbejdet med IT, kommunikation og netværk. Fokus vil nu rettes mod nye udfordringer for at udvikle effektive og sikre teknikker for IT-anvendelse og for udveksling af information, interaktion og netværk inden for det biokemiske område, som samtidig er koblet til et interface til Internettets elektriske domæne.

    Jan Madsen er sektionsleder for Embedded Systems Engineering på DTU Compute og vicedirektør for DTU Compute. Han er bedst kendt for sine bidrag inden for indlejrede systemer, herunder metoder og værktøjer til hardware-/softwaredesign og opfindelsen af en selvreparerende computerarkitektur (2 patenter), hvor han var med til at grundlægge spin-out virksomheden Biomicore. Siden 2008 har hans team været foregangsmænd inden for forskning i designmetoder og kompilatorer til mikrofluidiske biochips (Lab-on-a-Chip). Han arbejder lige nu på en genkompilator, der kan reprogrammere levende celler.

    Ligger fremtidens Smart Society på Mars? Svaret er ja, hvis du spørger Christian Ohlendorff Knudsen, som drømmer om at være en af de første til at befolke den røde planet!

    I dette foredrag vil han fortælle om to forskellige visioner om menneskehedens fremtid i rummet. Den ene vision omhandler de ambitiøse planer, som både Mars One og SpaceX har fremsat uafhængigt af hinanden, og som går på at etablere en menneskelig koloni på Mars indenfor de næste to årtier.

    Den anden vision tager udgangspunkt i, hvordan kommercielle interesser kan komme til at fungere som driver for den menneskelige udbredelse i rummet, bl.a. vha. brændstofdepoter i rummet og asteroideudvinding.

    Christian Ohlendorff Knudsen

    Datadreven ledelse ses i stigende grad som en formel, og virksomheder og organisationer forsøger på forskellig vis at tilpasse sig denne nye virkelighed. Men hvad vil det egentlig sige at lede med data? Hvordan er det anderledes fra det, virksomheder altid har gjort? Oplægget går bag om begrebet om den datadrevne organisation og giver bud på forskellige måder, man kan anvende data i styringsøjemed.

    Brit Ross Winthereik er lektor ved IT-Universitetet i København. Hun er leder af forskningsgruppen Technologies in Practice samt af det Velux-sponsorerede forskningsprojekt Data as Relation: Governance in the Age of Big Data. Brit Ross Winthereik er internationalt kendt for sine antropologiske studier af teknologi og vidensprocesser. Hendes bidrag til debatten om informationsinfrastrukturer er udkommet på MIT Press.

    Brit Ross Winthereik

    Region Hovedstaden og en lang række kommuner er gået sammen for at styrke udviklingen af den smarte metropol gennem en ny politisk strategi. Formålet er at sætte retning for, hvordan digitale løsninger skal bidrage til løsningen af samfundsmæssige problemer i Greater Copenhagen til gavn for borgere, myndigheder og erhvervsliv. Nye teknologier, datastrømme og kunstig intelligens giver nye muligheder, men der er behov for at prioritere investeringer og sætte etiske dilemmaer på dagsordenen. Samtidig kalder fælles udfordringer i kommunerne også på fælles løsninger.

    Christian Bruhn Rieper er vicedirektør i Center for Regional Udvikling i Region Hovedstaden. Christian har ansvar for regionens arbejde med den regionale vækst og udviklingsstrategi (ReVUS), hvis formål er at skabe grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet. Udviklingen af den smarte by med udnyttelsen af sensorer, store mængder data, kunstig intelligens mv. er et vigtigt element i forhold til at indfri dette mål.

    Christian Bruhn Rieper

    Torben Bach Pedersen vil fortælle om, hvordan smart energi kan være en hjørnesten i Smart Society. Han vil fortælle, hvordan Big Energy Data kan bruges til at tilpasse energiforbruget til den grønne produktion fra vind og sol, og hvordan Smart Energi-teknologi kan understøtte vejen til 100% grøn energi.

    Professor Torben Bach Pedersen er co-Director for Center for Data-intensive Systemer (Daisy) ved Aalborg Universitet, Danmarks største forskningsgruppe indenfor Big Data-teknologi. Han har publiceret over 280 artikler om Big Data, som er citeret over 5.000 gange. Han leder InfinITs interessegruppe for Big Data og Business Intelligence.

    Torben Bach Pedersen

    Laurynas Šikšnys vil vise, hvordan FlexShapes flex-offer-teknologi, via en mobilapp, kan hjælpe såkaldte ”energifællesskaber” (energy communities) med bl.a. at bruge egenproduceret energi, balancere forbrug og produktion, anvende grøn CO2-neutral energi, og samtidig spare penge. App'en giver letforståelige råd om, hvad fællesskabets medlemmer skal gøre for at nå energifællesskabets mål.

    Laurynas Šikšnys, PhD, er direktør for FlexShape - en spinout-virksomhed, som kommercialiserer flex-offer-teknologien, som er en prisvindende Big Data/Smart Energy-teknologi udviklet på Center for Data-Intensive Systemer (Daisy) på Aalborg Universitet. Oplægget holdes på engelsk

    Laurynas Šikšnys

    Der er et stort potentiale i at anvende kunstig intelligens i de fleste virksomheder. Det kan dog virke vanskeligt at komme i gang med. Man har behov for de rigtige kompetencer i de rigtige mænger og mulighed for at eksperimentere. Dansk Center for Anvendt Kunstig Intelligens er et nyt center, som tilbyder arbejdspladser og kompetence i de rigtige mængder til virksomheder. Her vil centeret blive præsenteret samt eksempler på cases gennemgået.

    Anders Kofod-Petersen er vicedirektør i Alexandra Instituttet og professor i anvendt kunstig intelligens. Anders har i 15 år arbejdet med at gøre forskning om til innovation i store og små virksomheder. Han har et stærkt fokus på at bygge og afprøve løsninger i industrien. Anders har beskæftiget sig med områder som produktionsindustri, sundhed, telco og digital industri.

    Flemming Adsersen er COO i Dansk Center for Anvendt Kunstig Intelligens og ejer af DataScienceHouse ApS. Flemming har beskæftiget sig med beslutningsstøtte og datadrevet innovation i de seneste 20 år og har haft forskellige lederroller i flere større IT-virksomheder. Flemming har et stærkt fokus på at skabe kunstig intelligens-løsninger, som mennesker har behov for. Og som giver indtjening.

    Det har vist sig, at Anders og Flemming er et stærkt team, når det kommer til at eksekvere og få kunstig intelligens ud at arbejde med gode formål.

    Andes Kofod-Petersen og Flemming Adsersen

    En af de store udfordringer for mere udbredt brug af droner er sikkerhed. Droner er ikke ufarlige og desværre heller ikke specielt pålidelige sammenlignet med bemandede fly. Præsentation handler om, hvilken forskning og udvikling der foregår lige nu, hvad vi kan forvente i den nærmeste fremtid, og specielt hvad Aalborg Universitet bidrager med i den sammenhæng.

    Anders La Cour-Harbo er lektor på Aalborg Universitet og leder af Drone Research Lab. Han leder en række forskningsprojekter om droner og dronesikkerhed og har arbejdet med ubemandede fly i mere end 15 år.

    Anders La Cour-Harbo

    Er droneracing som sport og erhvervsmæssig brug af droner to forskellige verdener? Ikke hvis man spørger Martin Evigglad. Hans indgang til droneverdenen startede med hjemmebyggede racerdroner, som kan flyve 150 km/t, men nu arbejder han også erhvervsmæssigt med droner og producerer film for en bred vifte af kunder, bl.a. Rasmus Nøhr og Danmark Dejligst Festival. Martin vil illustrere droneteknologiens lynhurtige udvikling i video og billeder samt fremvise et udvalg af både racerdroner og erhvervsdroner - heriblandt en indendørs drone, der styres via goggles.

    Martin Evigglad er racerdronepilot og certificeret erhvervsdronepilot, liveshow AV-producer og analog liquid visual artist, ejer af Evigtek, Propelfilm og Photon Visuals samt partner i APEX Drone Racing ApS. Han har bl.a. deltaget i VM i dronerace på Hawaii og en del danmarksmesterskaber. Han laver pt. erhvervsdronefilm for Rasmus Nøhr og Danmark Dejligst Festival.

    Martin Evigglad

    Indlægget præsenterer Dynamic Condition Response (DCR) grafer, en ny teknologi til digitalisering af lovregulerede fleksible arbejdsprocesser, der er et resultat af et erhvervs ph.d.-projekt vejledt af Thomas Hildebrandt og understøttet af værktøjet DCRGraphs.net udviklet af Exformatics.

    Thomas Hildebrandt er lektor ved IT-Universitetet i København og leder af forskningsgruppen for Process Intelligens, Modellering og Optimering. Han har været leder af flere forskningsprojekter om digitalisering af arbejdsgange.

    Thomas Hildebrandt

    Indlægget præsenterer resultatet af et InfinIT mini-projekt, hvor Exformatics sammen med Dreyers fond, Kammeradvokaten, Devoteam og ITU afprøvede brugen af Dynamic Condition Response (DCR) grafer og DCRGraphs.net til at digitalisere den nye persondataforordning fra EU og demonstrere dens betydning for arbejdsgangene ved Dreyers fond.

    Morten Marquard, adm. direktør hos Exformatics A/S, er uddannet datalog og har en unik baggrund med mere end 25 års erfaring i IT/teknologi-branchen, med en dyb teknisk såvel som forretningsmæssig forståelse og indsigt. Exformatics arbejder med at udvikle systemer for at understøtte videnmedarbejdernes arbejde. Exformatics har i en årrække haft et tæt samarbejde med Thomas Hildebrandts forskningsgruppe på IT Universitetet og har via bl.a. en ErhvervsPhD lavet et produkt, DCR (http://dcrgraphs.net), som er en regelbaserede procesmodel, hvor processer kan designes, simuleres og integreres direkte i IT-systemer. KMD Workzone og Exformatics’ eget ECM system understøtter i dag DCR grafer til at støtte og styre videnmedarbejderens processer.

    Rasmus Iven Strømsted er bachelorstuderende ved IT-Universitetet i København og arbejder for Exformatics. Som afslutning af uddannelsen Global Business Informatics har han over det sidste halve år, i samarbejde med blandt andet Thomas Hildebrandt og Morten Marquard, arbejdet med procesmodellerings værktøjet DCR, for at digitalisere persondataforordningen ved at arbejde på en process-orienteret tilgang til at støtte lovopfyldenede arbejdsopgaver

    Morten Marquard og Rasmus Iven Strømsted

    Kvalitetssikring af indlejret software kalder på de samme principper som alt andet software: Build servers, regressions tests, continous integration etc. Men kulturen i virksomheden, hos ingeniørerne, projektlederen og ledelsen, er vigtigere end teknikken. Dette oplæg vil skitsere en forandringsproces hen mod stadigt højere niveau af softwarekvalitet med specielt fokus på software udviklingsteams, der arbejder med indlejrede systemer. Virksomhedskulturen har en altafgørende betydning for succes med en sådan forandring.

    Stephan Erbs Korsholm er PhD inden for real-tids indlejret software og uddannelsesleder ved IT-diplomingeniøruddannelsen ved VIA i Horsens. Han har lang erfaring med indlejret softwareudvikling med fokus på kvalitet og forbedring af software udviklingsprocesser.

    Stephan Erbs Korsholm

    Nykredit er i færd med at etablere en administrativ brugergrænseflade til Totalkredit. Indlægget gennemgår de processer, Nykredit har været igennem for at sikre, at den rigtige løsning bliver udviklet.

    Rune Thaarup Høegh er Ph.d. og ansat som seniorspecialist, User Experience Designer ved Nykredit.

    Rune Thaarup Høegh
    10.10-11.10
    Session 1: Multi-party computation: Sikker anvendelse af følsomme data

    Om sessionen
    Infrastrukturer, der sikrer privatlivets fred, er et grundlæggende element af et "Smart Society", hvis data skal være alment tilgængelige (fx gennem cloud computing) og for at beskytte data, der opsamles i alle dele af samfundet. Gennem sikker multi-party computation (MPC) kan data forblive krypteret men samtidig være tilgængelig for generelle analyser.

    Ved brug af MPC forbliver følsomme oplysninger krypteret hele tiden, så hverken enkeltpersoner eller organisationer har adgang til oplysningerne i sig selv. På den måde muliggør MPC analyse af følsomme oplysninger på tværs af adskillige organisationer uden at bringe hver enkelt organisations datasikkerhed og fortrolighed i fare. Dette muliggør anvendelse af cloud computing, uden at man skal opbygge fortrolighedsaftale med den enkelte cloud-leverandør, samt dataanalyse uden behov for fortrolighedsaftale med de enkeltpersoner eller institutioner, der skal håndtere de følsomme oplysninger. Disse egenskaber er afgørende for moderne it-services, som anvender detaljerede informationer om ting, personer, processer og organisationer med henblik på at understøtte bedre beslutningstagning - de services, der former det smarte samfund. 

    Oplægget holdes på engelsk

    I dette oplæg vil Nikolaj reflektere over den potentielle værdi, MPC kan skabe, og beskrive de forskningsaktiviteter, han har deltaget i, med det formål at gøre MPC mere praktisk anvendeligt og tilgængeligt for offentlige og private organisationer.

    Nikolaj vil tage udgangspunkt i et initiativ, der havde til formål at bekæmpe indkomstulighed i Boston. Gennem udvikling af en web-baseret MPC-platform lykkedes det projektet at beregne indkomstforskellen mellem kønnene ved at få adgang til følsomme oplysninger om lønninger for medarbejdere i mere end fyrre private virksomheder.

    Nikolaj Volgushev er kryptograf ved Alexandra Instituttet. Fokus for hans arbejde er sikre multi-party computation (MPC)-teknologier. Inden han blev ansat ved Alexandra Instituttet, medvirkede Nikolaj i adskillige forskningsprojekter inden for MPC ved Boston University, hvorfra han har fået sin kandidatgrad i datalogi.

    Oplægget holdes på engelsk

    Nikolaj Volgushev

    Dette oplæg vil præsentere MPC som en fremspirende teknologi, som vil kunne spille en vigtig rolle for sikkerheden inden for cloud-løsninger samt inden for sikker handel og samarbejde omhandlende følsomme oplysninger.

    Kurt vil demonstrere forskellige måder at anvende MPC i den offentlige og den private sektor. Nogle anvendelser består af services, som faciliterer optimal anvendelse af ressourcer baseret på data om præferencer, så som auktioner eller 'deleøkonomien'. Andre eksempler handler om beslutningsstøttesystemer, fx. inden for økonomisk risikovurdering og løsninger til sundhedssektoren. 

    Kurt Nielsen kombinerer økonomi og informationshåndtering i udvikling af innovative IT-services og virksomheder. Han har en ph.d. i erhvervsøkonomi og har eksamen fra Københavns Universitet, University of Toronto og UC Berkeley. Han har været med til at grundlægge virksomhederne Partisia, Energiauktion.dk og Sepior og fungerer som direktør for Partisia ved siden af sin stilling som lektor ved Københavns Universitet.

    Oplægget holdes på engelsk

    Kurt Nielsen

    Når data fra dankort bruges til at spionere på kendte personer, de britiske hospitaler lammes af virusangreb, og betalingssystemet i San Franciscos undergrund lammes i flere dage, tydeliggøres det, at det smarte samfund ikke blot skaber nye muligheder, men også åbner op for flere sårbarheder. Kritiske dele af infrastrukturen beror i dag på smarte løsninger, som er koblet op på internettet. Derfor er der brug for et nyt mindset og større forståelse omkring, hvordan vi beskytter vores kritiske infrastruktur, så vi bliver lige så modstandsdygtige i den digitale verden, som vi er det i den fysiske.

    I sit oplæg vil Christian tale om forskellige niveauer af kritisk infrastruktur, hvad der gør dem kritiske, og hvordan de følgelig bør beskyttes.

    Vi taler ofte om ‘kritisk infrastruktur’, men det er uklart, hvad begrebet egentlig dækker over. Niveauet af kritikalitet bør vurderes ud fra den service, infrastrukturen har til formål at levere – dernæst kan man beslutte, hvordan infrastrukturen skal beskyttes, og hvilke enheder der må forbindes med den.

    Christian W. Probst er lektor og leder af sektionen for Cyber Security ved DTU Compute. Christian arbejder med sikkerhed og robustheden af komplekse systemer på alle niveauer – fra indlejrede systemer over kritisk infrastruktur til organisationer. Christian udvikler modeller og analyser til at beskytte disse systemer og lave risikovurderinger. Christian har en kandidat i datalogi og en ph.d. i ingeniørvidenskab fra Saarland Universitet i Tyskland.

    Christian Probst

    Indlægget gennemgår de overordnede designmæssige principper, der er anvendt for at sikre driften og for at beskytte data i rejsekortsystemet.

    Desuden gennemgås sikkerhedsaspekter ved evt. fremtidig brug af smartphones og andre medier som erstatning for Rejsekort.  

    Gregers Mogensen har arbejdet med Rejsekort siden 2005 og før den tid i telesektoren. Han er civilingeniør / Lic Tech. fra DTU 1977.

    Gregers Mogensen

    Kasper vil præsentere Social Digitals positionerings- og navigationssystem til synshæmmede, "Blinfo-app", samt relaterede løsninger. Blinfo er en iPhone-app, der sammen med Bluetooth beacons automatisk giver personer med synshandicap stedsspecifik information i og omkring bygninger. Blinfo er udviklet i tæt samarbejde med brugerne, personer med synshandicap og synsfaglige eksperter.

    Elias Pedersen og Frederik Neble vil præsentere en konkret use case.

    Kasper Nizam er leder af Social Digital (tidl. Living IT Lab på ITU).

    Elias Pedersen og Fredrik Neble er juniorkonsulenter ved Social Digital.

    Kasper Nizam, Elias Pedersen og Fredrik Neble

    Det at bevæge sig rundt i og interaktere med ens fysiske omgivelser kan være særligt udfordrende for handicappede. Vi præsenterer et eksempel på digitale hjælpemidler til synshandicappede og personer med fysiske handicaps vha. en IoT-platform, der kan anvendes til at identificere objekter i nærheden, få oplyst deres status og interagere med dem. Teknologien er baseret på Bluetooth Low Energy-kommunikation, og almindelig forbrugerelektronik så som smartphones kan anvendes til at interagere med løsningen uden behov for yderligere hardware..

    Alexandre Alapetite er Senior Software/ICT Engineer ved Alexandra Instituttet. Han har en ph.d.-grad i informatik fra 2007 med speciale i menneske-maskin interaktion, webteknologier og IoT. Inden for området menneske-maskin interaktion arbejder han med design, implementering, simulering og evaluering af forskellige brugergrænseflader. Han har bl.a. erfaring med multimodale grænseflader med talegenkendelse til en elektronisk anæstesi-journal, taktile grænseflader, stemmekommandoer samt med infrarødt forbedret udsyn til piloter, øjenstyret interaktion, herunder kontrolrobotter (til f.eks. kirurger) og droner til f.eks. handicappede.

    Oplægget holdes på engelsk

    Alexandre Alapetite

    Lokalisering, sporing og trådløs identifikation af genstande og personer vinder stadig større udbredelse, i takt med at kendskab til mulighederne stiger og priserne på teknologierne falder. Henrik Granau vil give et overblik over området og beskrive fordele og ulemper ved de enkelte teknologier. Hvilke standarder er vigtige at kende, og hvor går man hen for at lære mere.

    ”Smart Technologies” sammen med øget digitalisering giver nye muligheder. Der diskuteres ’disruption’ som aldrig før, og udviklingen påstås at være eksponentiel. Henrik Granau vil i denne kontekst perspektivere lokaliseringsteknologierne i forhold til ”Smart Society”.

    Henrik Granau er stifter og leder af sekretariatet i foreningen RFID i Danmark. Henrik har de sidste 10 år arbejdet sig frem til at være "Mr. RFID" i Danmark. Henrik driver sin egen rådgivningsvirksomhed, Granau IT.

    Henrik Granau

    På det nye supersygehus i Køge skal der bruges ”Søg og Find”-løsninger, når det nye byggeri står klar.

    Hvordan får man forberedt alle involverede medarbejdere bedst muligt til en god start på anvendelse af teknologier, som man endnu ikke har erfaringer med?

    USK vil præsentere planerne for et pilotprojekt og håber på, at tilhørerne vil være med til at ”trykprøve” planen.

    Pernille Sylvest er ansat som IT-projektleder i Koncern IT i Region Sjælland og fungerer som faglig koordinator mellem USK-projektkontoret (der forestår byggeriet af det Nye hospital i Køge) og Koncern IT. Pernille er uddannet cand.merc.dat og har arbejdet med it-projekt- og forandringsledelse i mere end 15 år og har været en del af USK projektet siden foråret 2015.

    Gulshan Akhtar Din er ansat som projektleder i byggesporet med ansvar for logistik. Gulshan er civilingeniør i Supply Chain management og har arbejdet med logistikrådgivning på en række danske sygehuse, heriblandt Nyt OUH.

    Pernille Sylvest og Gulshan Akhtar Din

    Jonas Fritsch og Mogens Jacobsen vil præsentere indsigter fra deres arbejde med at bruge design af interaktive lyd-artefakter til at skabe kunstneriske affektivt engagerende installationer, der gennem mikro-interaktioner kan ændre vores makro-relationer. De vil bl.a. præsentere erfaringer fra designet af lyttemaskinerne Ekkomaten og Stemmepumpen.

    Jonas Fritsch er lektor i Interaktionsdesign på IT Universitet, København, Institut for Digital Design og medlem af IxD Labet. Han arbejder med en kreativ tænkning af interaktionsdesign, erfaringsfilosofi og affekt-teori igennem praktiske designeksperimenter med interaktivt lyddesign og fysiske interfaces. Han er co-manager af Det Frie Forskningsråds-projektet “Affects, Interfaces, Events”. 

    Mogens Jacobsen er billedkunstner og medlem af IxD Labet på IT Universitet, København. Han er en dansk net-kunst pioner. Siden 2000 har han hovedsageligt arbejdet med fysiske interfaces, ofte med en humoristisk kritisk undertone.

    Jonas Fritsch og Mogens Jacobsen

    Johannes vil tale om musikkens rolle i brugerinvolvering og co-creation-kampagner. Dette vil han gøre ved at gennemgå en række eksempler så som projektet Sensory Spaces - et samarbejde mellem B&O Play & MEW og kampagnen Under The Influence of Music (Sundhedsstyrelsen, Dansk Live, Roskilde Festival).

    Johannes Dybkjær Andersson er kreativ direktør & partner i Volume. Han er ansvarlig for at skabe partnerskaber med eksempelvis MØ & Microsoft, Pernille Rosendahl & Audi, MEW & B&O Play, De Eneste To & Hi-Fi Klubben. Johannes har stået bag kampagner som Tuborg Musikhjælp og Music Against Drugs. Han er tidligere A&R og International Marketing Manager, Sony Music Entertainment, manager, producer, dj og musiker.

    TBA

    I store virksomheder er user experience (UX)-afdelingerne ofte små og adskilte fra udviklingsafdelingerne, hvorfor det bliver en udfordring for UX-designerne at deltage i alle projekter. Derfor vil det være en fordel hvis udviklere også forstår UX-principper og selv gøres i stand til at evaluere deres arbejde ud fra disse. Dette kan dog være en udfordring, fordi udviklere ikke nødvendigvis er motiverede til at evaluere eget arbejde ud fra et brugerperspektiv.

    Vi præsenterer resultater fra flere studier, hvor vi:
    • Undersøgte hvordan gamification kan hjælpe med at fastholde fokus på brugerne i en UX-evaluering
    • Afprøvede hvad der virkede og motiverede udviklere til selv at tage et UX-perspektiv på udviklingen
    • Undersøgte om en spilbaseret evalueringsmetode kan bruges i forskellige forretningsområder og brancher

    Anders Bruun er lektor ved Aalborg Universitet. Hans forskning drejer sig overordnet om teoretiske, metodiske og praktiske aspekter indenfor user experience (UX)-evaluering og interaktionsdesign. Herunder er inddragelse af UX-aktiviteter i softwareudviklingspraksis et kerneområde, især ift. mindre virksomheder der har få (eller ingen) UX-specialister til rådighed.

    Lene Nielsen er lektor ved IT Universitet i København. Hendes forskning drejer sig primært om personas og forskellige aspekter indenfor user experience (UX) herunder evaluering og implementering. Lene Nielsen arbejder i sin forskning tæt sammen med virksomheder og ser inddragelse af UX-aktiviteter i softwareudvikling som essentiel. Nye metoder til at forstå og anvende UX-metodikker bliver nødvendig, da både store og små virksomheder ofte har få (eller ingen) UX-specialister til rådighed.

    Anders Bruun og Lene Nielsen

    Thomas' oplæg tager udgangspunkt i specialet der omhandler; om Evalutron (brætspillet) kan bruges som facilitator, til evaluering af produkters User Experience. Her igennem blev der, baseret på en tidligere version, skabt en prototype, som skulle forbedre både Evalutrons evaluative egenskaber, samt skabe stærkere associationer til den traditionelle brætspils oplevelse.

    Thomas Pærregaard er Cand.it fra IT Universitet i København.

    Sarahs oplæg tager udgangspunkt i hendes speciale, hvor hun undersøger, hvilken betydning spilleres engagement har for den potentielle værdi, der ligger i spilbaserede evaluering. Herunder værdien forankret i spillets forskellige elementer samt i sammensætningen af deltagere.

    Sarah Purtoft har læst Digital Design og Kommunikation på IT-universitet i København og har netop afleveret sit speciale.

    Sarah Purtoft og Thomas Pærregaard

    Udvikling af Real-tids software er en udfordrende disciplin. Ud over de kompleksiteter, som al softwareudvikling indeholder, er der yderligere et tidsligt aspekt: Hvor lang tid operationer tager, og at de udføres på det korrekte tidspunkt, er altafgørende for korrekt opførsel. Værktøjer til sikring af rettidighed af real-tids software mangler stadig at blive en integreret del af de fleste softwareudvikleres hverdag. Dette oplæg undersøger hvorfor og præsenterer en forskningsindsats, der har som mål at gøre tidslighed af software til en synlig og verificeret egenskab på linje med semantisk og syntaktisk analyse.

    Stephan Erbs Korsholm er PhD inden for real-tids indlejret software og uddannelsesleder ved IT-diplomingeniøruddannelsen ved VIA i Horsens. Han har lang erfaring med indlejret softwareudvikling med fokus på kvalitet og forbedring af softwareudviklingsprocesser.

    Stephan Erbs Korsholm

    Hardi International A/S udvikler og producerer marksprøjter på 5 fabrikker med ca. 1000 ansatte. Hardi er 60 år og har traditioner indenfor mekanisk udvikling og produktion. Sprøjte-features, som er baseret på embedded software, får stadigt større betydning i konkurrencen om kunderne. Alligevel håndteres elektronik hos os af en relativt lille organisation. Derfor er softwareudviklingen outsourced til i alt 9 softwarehuse.

    Traditionelt køber OEM’ere softwarefunktioner. Så foregår aflevering på OEM’s præmisser. OEM’en og softwarehuset kan sammen teste maskinen og afgøre, om den virker. Hardis mange varianter af den mekaniske opbygning af marksprøjterne fordrer høj grad af ”videreudvikle-barhed” og konfigurerbarhed af softwaren. Hvis disse egenskaber mangler, opdager OEM’en det først i senere udviklinger af produktet. Det skyldes, at softwarehuset typisk undlader noget arbejde i et givet projekt, som først ville gøre gavn i et senere projekt, som bygger videre på det givne projekt. Fænomenet er velkendt. Dette undladte arbejde kaldes ”technical debt”, og det er synligt i form af ”code smells” i softwarens source code.

    Verifikation af videreudvikle-barhed udføres på softwarens source code og foregår således på softwarehusets præmisser. Dette betyder, at OEM’en tvinges til at forstå og tage højde for de metoder, som softwarehuse benytter i udviklingen, allerede før udviklingen starter. Dvs. flere år tidligere, end manglerne evt. viser sig, idet kravsætning af videreudvikle-barhed er central for udviklingskontrakten med softwarehuset.

    Indlægget handler om disse udviklingsprocesser set fra OEM’ens synspunkt baseret på en række produkter og projekter gennem de sidste 13 år.

    Bjarne Schmidt, Senior Engineer, Hardi International A/S. Bjarne Schmidt har de sidste 13 år udviklet computerstyringer til marksprøjter. Han har tidligere arbejdet for AGCO Dronningborg og for Danfoss Hydraulik. Bjarne er uddannet svagstrømsingeniør, HD i afsætning og HD i organisation.

    Bjarne Schmidt

    Indlægget giver et bud på disse emner: Hvordan man specificerer indlejret software, hvilket er nyttigt, hvis man skal få det leveret af en anden part. Hvad er en software product line? Hvordan kan modeller bruges i test?

    Anders P. Ravn er professor emeritus, dr. techn. og cand. scient.ved Institut for Datalogi, Aalborg Universitet. Han har beskæftiget sig med teori og praksis for indlejret software i over 40 år og er stadig aktiv som medlem af den internationale ekspertgruppe for Safety-Critical Java. Han vil denne oktober arbejde i Beijing hos det kinesiske videnskabsakademi med konstruktionsprincipper for indlejret software.

    A. P. Ravn

    Dagens produktudviklinger kræver strategi og agil tænkning for køb af teknologi, herunder software. Typiske krav til de udviklede produkter kan ridses sådan op:
    - Krav om dynamiske platforme.
    - Portabilitet mellem systemer (IOS, Android, Windows men også flere embedded OS’s).
    - Systemer der understøttes af forskellige CPU-arkitekturer (Renesas, Atmel, ARM, ...).
    - Skalerbar softwarearkitektur, der understøtter fra meget små enheder til meget store enheder.

    Alt dette for at øge forretningsmulighederne, minimere de samlede (udviklings- & materiale-) omkostninger, øge evnen til hurtigt og ’frit’ at manøvrere inden for et produktsegment og flytte features mellem meget forskellige produktsegmenter.

    I vores tilfælde søger vi løsninger, der understøtter hurtigere distribueret udvikling og er hensigtsmæssige for multi-sites og differentierede produktlinjer, så kravstyring og testbarhed er sporbare forhold.

    John Kaasgaard, SW Developer, SW Building Blocks, GRUNDFOS Holding A/S. John er en erfaren embedded udvikler med SW & HW kompetencer erhvervet gennem de seneste +30 år i firmaer som B&O, Ericsson, Telit/Telital, SP-Radio/Thrane&Thrane og nu Grundfos; fra industrier inden for mediko, bilindustri, satellit- og teleindustri. Her har der oftest været fokus på platforme og komponentudvikling til genbrug.

    John Kaasgaard

    Kontakt

    Ved spørgsmål, kontakt:

    Berit Brendborg

    berit@cs.aau.dk

    Tlf. 2286 9891

    Find vej